Публічна оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Дорошенко Анастасія Петрівна, яка діє на підставі Виписки з ЄДР № 2000650000000068185 від 27.01.2021 року, пропонує укладення Договору про надання послуг дистанційним способом шляхом приєднання відповідно до статей 633-634, 642 Цивільного кодексу України.

Цей договір публічної оферти укладається між Виконавцем з одного боку і Замовником, будь-якою особою, яка акцептувала цю пропозицію, з іншого боку.

Цей договір адресований невизначеному колу осіб.

Здійснюючи реєстрацію на Інтернет сторінці www.exeducation.kiev.ua, та/або на будь-якій сторінці в соціальних мережах, інтернет сторінки (сайту) Виконавця та/або надаючи свою контактну інформацію в будь-який спосіб з метою замовлення Послуги, Ви підтверджуєте згоду з умовами цієї публічної оферти.

Ця Публічна оферта діє до моменту прийняття нової редакції оферти.

1.     Терміни та визначення

 • У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення і є її складовою невід’ємною частиною:
 • Виконавець – Фізична особа-підприємець Дорошенко Анастасія Петрівна, яка діє на підставі Виписки з ЄДР                                                   №2000650000000068185 від 27.01.2021 року,

телефон+380634608555.

 • Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач Інтернет сторінці www.exeducation.kiev.ua, та/або на будь-якій сторінці в соціальних мережах Виконавця, що приймає всі умови цієї оферти і яка має намір зробити замовлення Послуг
 • Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач Інтернет сторінці www.exeducation.kiev.ua, та/або на будь-якій сторінці в соціальних мережах Виконавця, яка здійснила замовлення Послуг та/або залишила свої контактні дані з метою замовлення Послуг і тим самим підтвердила свою згоду з усіма умовами даної оферти.
 • Сторінка – офіційна Інтернет сторінка www.exeducation.kiev.ua, та/або на будь-яка сторінка в соціальних мережах Виконавця.
 • Послуга – об’єкт угоди сторін; обрана Замовником послуга (послуги) з проведення дистанційного (за допомогою он-лайн сервісів через мережу Інтернет) навчання з іноземних мов та інші послуги, представлені на Сторінці з метою їх продажу.
 • Конфіденційність і захист інформації – під цим поняттям розуміється, що Виконавець зобов’язується дотримуватись конфіденційності щодо інформації, яка була отримана Виконавцем від Замовника відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.     Загальні положення

 • Виконавець здійснює продаж послуг через Інтернет сторінку exeducation.kiev.ua, та/або на будь-якій сторінці в соціальних мережах Виконавця.
 • Здійснюючи замовлення Послуг на Сторінці та/або залишаючи свої контактні дані з метою отримання Послуг, Користувач погоджується з умовами цього Договору. У разі незгоди з умовами цього Договору Користувач повинен негайно припинити використання сервісу і покинути Сторінку.
 • Умови цього Договору і розміщена на Сторінці інформація про Послуги є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
 • Діючі умови цього Договору можуть бути змінені Виконавцем без повідомлення про це Користувачів та Замовників в односторонньому порядку. Нова редакція умов цього Договору вступає в силу з моменту її опублікування на Сторінці, якщо інше не буде передбачено самим Договором.
 • Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником попередньої оплати відповідно до умов, розміщених на Сторінці, та надходження коштів на банківський рахунок Виконавця.
 • Повідомляючи Виконавцю свій номер телефону та e-mail, Замовник дає згоду на використання зазначених засобів зв’язку Виконавцем. Дані можуть використовуватися з метою поширення інформації про прийом замовлення, а також надання іншої інформації, безпосередньо пов’язаної з виконанням зобов’язань перед Замовником в рамках цієї Публічної оферти.
 • Вичерпний перелік Послуг, строки та умови їх надання розміщуються виключно на Сторінці. Реквізити для оплати Послуг можуть в будь-який час змінюватись Виконавцем та розміщуються як на Сторінці, так і можуть надаватися (надсилатися) Замовнику за допомогою будь-яких засобів зв’язку (електронною поштою, телефонними повідомленнями, месенджерами тощо).

3.     Предмет договору

3.1.    Предметом цього Договору є оплатне надання Виконавцем Замовнику обраних останнім Послуг, перелік, обсяги, терміни надання та вартість яких, розміщені на Сторінці.

3.2.   Послуги можуть надаватися Виконавцем виключно дистанційно за допомогою мережі Інтернет  у такому вигляді:

3.2.1. Дистанційні Індивідуальні заняття – Виконавець надає освітні послуги за форматами навчання, які запропоновані Замовнику:

 • Групові;
 • Індивідуальні.

3.2.2. Дистанційне навчання для Дітей – Виконавець надає освітні послуги дітям віком від 6 років до 17 років.

          Виконавець надає освітні послуги за форматами навчання:

 • Групові;
 • Індивідуальні.

3.2.3. Дистанційне навчання для Дорослих – Виконавець надає освітні послуги за форматами навчання, які запропоновані Замовнику:

 • Стандартні;
 • Інтенсивні.

3.2.4. Матеріали та/або записи занять, що надаються в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет за попередньою згодою із Виконавцем, можуть надаватись Замовнику.

3.3.    Виконавець залишає за собою право змінювати форму надання Послуг шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сторінці та/або шляхом надсилання відповідного повідомлення Замовнику за допомогою будь-яких засобів зв’язку (електронною поштою, телефонними повідомленнями, месенджерами тощо).

4.     Умови та порядок надання Послуг

 • Перелік, обсяги, терміни надання та вартість Послуг, інформація про спосіб реєстрації, запис на конкретну навчальну програму розміщуються Виконавцем на Сторінці exeducation.kiev.ua.
 • Для отримання Послуги Замовник у спосіб, визначений на Сторінці, здійснює попередній запис (реєстрацію) за допомогою заповнення реєстраційної анкети та/або обрання конкретної послуги (обрання курсу), яку надає Виконавець за цим Договором.
 • Замовник надає Виконавцеві інформацію для здійснення з першим зв’язку (номер телефону, адресу електронної пошти тощо).
 • При здійсненні попереднього запису (реєстрації) Виконавець пропонує Замовнику перевірити рівень знань іноземної мови шляхом тестування. Тестування проводиться Виконавцем для визначення рівня знань та надання пропозицій/рекомендацій Замовнику щодо обрання курсу навчання.
 • Після здійснення попереднього запису (реєстрації) Виконавець надає Замовнику шляхом направлення повідомлення за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти, інших засобів електронного зв’язку інформацію щодо можливості надання Послуги, очікуваної дати надання Послуги та щодо банківських реквізитів Виконавця, способів та термінів оплати Послуг (якщо така інформація не розміщена на Сторінці), а за необхідності – надає додаткову інформацію про Послуги.
 • Тривалість надання Послуг визначається курсом навчання, який обрав Замовник.
 • Виконавець повідомляє, що перше заняття є ознайомчим та не підлягає додатковим витратам з боку Замовника.
 • У разі запізнення на он-лайн заняття з вини Замовника, без попередження Виконавця про таке запізнення, тривалість надання послуг не корелюється та не компенсується.  
 • Послуги надаються Виконавцем за умови їх 100% (сто відсотків) оплати Замовником після проведення ознайомчого заняття, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів. Оплата послуг може здійснюватися в вигляді плати за повний курс, обраний Замовником на Сторінці.
 • Замовник має право відмовитись від Послуги після проведення ознайомчого заняття відповідно до умов цього Договору.
 • Факт оплати Послуг є беззаперечним прийняттям Замовником даного Договору. Замовник, який скористався послугами Виконавця, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем в договірні відносини.
 • Після здійснення Замовником оплати Виконавець направляє Замовнику в електронному вигляді інформацію про час (графік) та спосіб надання Послуги, а за необхідності – направляє посилання на Інтернет сторінку (Інтернет сервіс), посилання на он-лайн конференцію на платформі ZOOM/Skype , за допомогою якої будуть надаватися Послуги та/або на якій розміщено графік (розклад) проведення занять.
 • Надання послуг (проведення заняття) здійснюється в порядку визначеному цим Договором.
 • Виконавець має право змінити дату надання Послуги, попередньо повідомивши про це Замовника не менш як за три календарних дні до очікуваної дати надання Послуги.
 • Надання послуги здійснюється у спосіб, визначений на Сторінці. Виконавець залишає за собою право змінити адресу надання Послуг, Інтернет сторінку (Інтернет сервіс), за допомогою якої будуть надаватися Послуги, попередньо повідомивши про це Замовника не менш як за три календарних дні.
 • Виконавець гарантує належну роботу Інтернет сервісів, за допомогою яких надається послуга та надає можливість Замовникові своєчасно підключитися (приєднатися) до зазначених сервісів. При цьому Виконавець не несе відповідальності за будь-які збої у роботі обладнання Замовника, за допомогою якого Замовник отримує Послуги.
 • Виконавець не несе відповідальність, якщо Замовник не з вини Виконавця не зміг взяти участь в дистанційних заняттях. Будь-які претензії Замовника щодо неможливості прийняти участь у занятті після його завершення не приймаються.
 • У випадку неможливості Замовника отримати замовлену та оплачену Послугу в узгоджений Сторонами час, Замовник має право отримати таку Послугу (або аналогічну Послугу за згодою Виконавця) в інший час в майбутньому (в іншу дату тощо), попередньо повідомивши про це Виконавця не пізніше ніж за п’ять календарних днів до очікуваної дати надання Послуги. В такому випадку в разі збільшення вартості Послуги Замовник зобов’язаний здійснити оплату різниці вартості Послуги, а в разі зменшення вартості Послуги Виконавець зобов’язується повернути Замовникові різниці вартості Послуги.
 • Вимоги до відвідування занять визначаються Виконавцем та розміщуються на Сторінці.
 • У випадку настання обставин непереборної сили (пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання Послуг, прийняття актів державних органів, введення карантинних заходів, перебої у роботі електропостачання, що призвели до відсутності зв’язку із мережею Інтернет та інші незалежні від Сторін обставини), що унеможливлюють своєчасне, повне та належне надання Виконавцем послуг за цим Договором, надання Послуг здійснюється Виконавцем після закінчення дії таких обставин.
 • Послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином в момент закінчення проведення очної та/або дистанційної заняття .

5.     Ціна та оплата Послуг

 • Ціна Послуг зазначається на Сторінці в національній валюті України і включає в себе всі передбачені українським законодавством податки.
 • Ціна Послуги на Сторінці може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на оплачену Замовником Послугу зміні не підлягає, крім випадків, передбачених умовами цього Договору.
 • Оплата Послуги здійснюється Замовником згідно з умовами та тарифами, вказаними на Сторінці. Реквізити для оплати та умови оплати Послуг можуть додатково надсилатися Замовникові після попереднього запису (реєстрації) за допомогою наданих Замовником засобів зв’язку.
 • Виконавець має право надавати знижки на Послуги і встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок і умови їх нарахування вказуються на Сторінці та можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку.
 • За умови належного виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором, здійснена Замовником попередня оплата Послуг поверненню не підлягає.
 • Після проведення заняття будь-які претензії щодо повернення коштів Виконавцем та/або надання Замовникові інших Послуг (аналогічних Послуг в майбутньому) не приймаються.

6.     Права та обов’язки Сторін

 • Виконавець зобов’язаний:
  • Своєчасно та в повному обсязі надавати Замовнику Послуги відповідно до сплаченого об’єму Послуг;
  • Сповіщати Замовника про будь-які зміни в порядку та строках надання Послуг;
  • Надавати Замовнику он-лайн підтримку через чат, який буде створено в вайбер, телеграм або через інший канал зв’язку на вибір Виконавця. Он-лайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися Інтернет сторінкою (Інтернет сервісом), за допомогою якої будуть надаватися Послуги, або інших труднощів, які можуть виникнути у Замовника впродовж дії Договору.
 • Виконавець має право:
  • На оплату Послуг в порядку та на умовах, визначеним цим Договором;
  • Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі, з попередньою їх публікацією на Сторінці Виконавця;
  • Частково або повністю призупинити надання послуг у разі неможливості виконання послуг у зв’язку з технічними або іншими складнощами;
  • Змінювати дату надання вже оплачених Замовником Послуг, попередньо повідомивши про це Замовника не менше ніж за три календарних дні до очікуваної дати надання Послуг.
 • Замовник зобов’язаний:
  • Оплачувати Послуги на умовах цього Договору;
  • При здійсненні попереднього запису (реєстрації) з метою отримання Послуг, надавати достовірну інформацію для здійснення з Замовником зв’язку (номер телефону, адресу електронної пошти тощо);
  • Ознайомитись з Договором та умовами надання обраних Послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги;
  • Приймати участь в дистанційних заняттях.
 • Замовник має право:
  • Отримувати Послуги в порядку та на умовах, визначених Договором;
  • Отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та забезпечення надання Послуг;
  • Отримувати від Виконавця навчальні матеріали (якщо їх надання прямо передбачено на Сторінці), розроблені Виконавцем, що стосуються надання оплачених Замовником Послуг.

7.     Конфіденційність і захист інформації

 • Персональні дані Користувача/Замовника обробляються Виконавцем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 • Обробка персональних даних Виконавцем, як розпорядником персональних даних, включає в себе збір персональних даних, зазначених Замовником, їх зберігання та використання в цілях виконання Договору.
 • Персональні дані збираються та обробляються виключно з метою дотримання вимог, які регулюють правовідносини у сфері бухгалтерського та податкового обліку, реклами (просування Виконавцем та послуг). Термін зберігання і обробки персональних даних становить один рік.
 • Надаючи свої персональні дані, Користувач/Замовник надає безумовну згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Виконавцем, в такому обсязі: паспортні дані (у разі надання), електронна адреса, телефон, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, номер банківської картки.
 • Виконавець не несе відповідальність за відомості, надані Користувачем/Замовником на Сторінці в загальнодоступній формі.
 • Виконавець має право здійснювати запис телефонних розмов з Замовником. При цьому Виконавець зобов’язується: попереджати спроби несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу третім особам, які не мають безпосереднього відношення до надання Послуг, відповідно до Закону України «Про інформацію».

8.     Термін дії публічної оферти

 • Діюча публічна оферта набуває чинності з моменту акцепту Користувачем/Замовником і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
 • Дана оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх Замовників з одночасною публікацією нової версії оферти на Сторінці.

9.     Особливі умови

 • Сторінка та супутні сервіси можуть бути тимчасово частково або повністю недоступні у зв’язку з проведенням профілактичних робіт або з інших технічних причин.
 • До відносин між Користувачем/Замовником і Виконавцем застосовуються положення законодавства України.
 • У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача/Замовника, він повинен звернутися до Виконавця за розміщеними на Сторінці контактами. Усі виникаючі суперечки сторони зобов’язані намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі якщо сторони не дійшли згоди, спір буде переданий на розгляд в судовий орган відповідно до чинного законодавства України.

10.     Реквізити Виконавця

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

ДОРОШЕНКО АНАСТАСІЯ ПЕТРІВНА

РНОКПП 3499305763

IBAN UA963052990000026007046224

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Телефон: +380634608555

Перезвоните мне