Граматика англійської мови – ВІДЕОКУРС

Present Simple

Present Simple - конструкція, побудова речень.

✅ Present Simple цей граматичний час виражає дію, яка відбувається постійно, періодично, кожного дня, місяця і т.д. Наприклад:

I brush my teeth every day.

She doesn’t wake up at seven o’clock.

Do you take your dog for a walk in the evenings?

Щоб побудувати ствердження до дієслова після 3 особи однини (He, She, It,) потрібно додати закінчення -s, або -es, наприклад:

He wakes up at 7 o’clock

She cooks every day

This computer works very well.

До дієслів, що закінчуються на букви або буквосполучення –ss, –x, –z, –ch, –sh, додається закінчення –es. В англійській мові не існує дієслів, що закінчувались би на одну літеру –s. Також нечасто зустрічаються дієслова, що закінчуються на -th. Як і у випадку з іменниками, до таких дієслів додається тільки –s.

·        to kiss → kisses

·        to touch → touches

·        to mix → mixes

·        to watch → watches

·        to fuzz → fuzzes

·        to rush → rushes

·        to buzz → buzzes

·        to crash → crashes

·        to bath → baths (купати)

·        to birth → births (народжувати)

·        to earth → earths (обкопувати)

·        to mouth → mouths (говорити)

·        to smooth → smooths (пригладжувати)

·        to bequeath → bequeaths (заповідати)

А також треба запамятати що have зміниться на has

Дієслова, що закінчуються на голосну –o, завжди приєднують до себе закінчення –es.

·        to do → does

·        to solo → soloes

·        to go → goes

·        to veto → vetoes

·        to echo → echoes

У дієслів з кінцевою –у, якій передує приголосна буква, кінцева –змінюється на закінчення –ies.

·        to dry → dries

·        to worry → worries

·        to fly → flies

·        to carry → carries

·        to imply → implies

·        to marry → marries

Якщо ж в дієслові перед кінцевою -y стоїть голосний, то до дієслова додається тільки закінчення –s.

·        to play → plays

·        to lay → lays

·        to stay → stays

·        to obey → obeys

А також треба запамятати що have зміниться на has

·        to boo → boos (виняток)

👉 Наприклад:

She flies to New York twice a year

He watches news at 7 o’clock

Mike washes his clothes once a week.

I, you, we, they, до дієслова нічого не додається:

We clean our room every day.

These teachers work at this school.

I never go to bed late.

✅ Заперечне речення

Заперечне речення в Present Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова do з заперечною часткою not (do not), що ставиться після підмета (хто? що?). Після допоміжного дієслова do вживається смислове в формі інфінітиву без частки to.

 • I do not speak English. – Я не розмовляю англійською.
 • They do not play the violin. – Вони не грають на скрипках.
 • do not = don’t (скорочення)
 • Cats don’t like tomatoes. – Коти не люблять помідори.

Дієслово do з підметом, вираженим третьою особою однини (hesheit), вживається з закінченням –es у формі does. Після does смислове дієслово використовується у формі простого інфінітиву без частки to (перша форма дієслова).

 • She does not speak English. – Вона не розмовляє англійською.
 • He does not play the violin. – Він не грає на скрипці.
 • does not = doesn’t (скорочення)
 • Simon’s cat doesn’t like to swim. – Кіт Саймона не любить плавати.

 

✅ Питальне речення

Питальне речення (загальне питання) в Present Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова do або does (якщо підмет стоїть в третій особі однини hesheit), що стоїть перед підметом. Після підмета йде смислове дієслово в першій формі.

 • Do you speak English? – Тирозмовляєш англійською?
 • Do they play the guitars? – Вони грають на гітарах?
 • Do cats like fish? – Котилюблять рибу?
 • Does he speak English? – Він розмовляє англійською?
 • Does she play the violin? – Вона грає на скрипці?
 • Does Simon’s cat like to swim? – Кіт Саймона любить плавати?

Спеціальне питання в Present Simple утворюється за допомогою необхідного питального слова або фрази, що ставиться на початок речення. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні з Present Simple.

 • Why do you speak English? – Чому ти розмовляєш англійською?
 • Where does she play the violin? – Де вона грає на скрипці?
 • How long do they play the guitars? – Як давно вони грають на гітарах?

Якщо Ви хочете більше дізнатися про особливості англійської вимови чи граматики, приходьте в Extra Education. Професійні викладачі залюбки дадуть відповідь на всі Ваші запитання. Розвивайтеся з Extra Education!

Курси англійської мови в Києві “ExtraEducation“!

Перевір свої знання, пройди тест.

0%

He _ play the piano every day.

Correct! Wrong!

Mary _ cakes.

Correct! Wrong!

Mike and Kate _ speak English.

Correct! Wrong!

_ Robert live in Spain?

Correct! Wrong!

She _ TV at 6 o’clock.

Correct! Wrong!

What time _ you wake up every morning?

Correct! Wrong!

She _ milk.

Correct! Wrong!

They _ near the school.

Correct! Wrong!

Don and Robert _ to the cinema on Fridays.

Correct! Wrong!

Polly _ hard.

Correct! Wrong!

Залишити відповідь

Перезвоните мне