Граматика англійської мови – ВІДЕОКУРС

Present Continuous

Present Continuous .

Дії, що відбуваються зараз

Present Continuous використовується для вираження певної дії, що відбувається прямо зараз, в момент говоріння. Також Present Continuous вказує на одночасні дії, що відбуваються саме в цей момент.

 • He’s playing the piano now.– Він зараз грає на піаніно.
 • I’m washing my clothes at the moment.– Я перу свій одяг в цей момент.
 • They’re repairing the car right now.– Вони ремонтують машину прямо зараз.
 • I’m working and Ann is cooking now.– Я працюю зараз, а Енн займається приготуванням їжі.

👉 Граматичний час Present Continuous (Present Progressive) утворюється за допомогою допоміжного дієслова be у формах amis або are та форми Present Participle (першої форми смислового дієслова з закінченням –ing).

Вибір необхідної форми допоміжного дієслова залежить від підмета.

 • I → am (про себе)
 • He, she, it → is (підмет виражений іменником або займенником в однині)
 • You, we, they → are (підмет виражений іменником або займенником в множині або займенником you)
 • I am speaking over the telephone. – Я розмовляю по телефону.
 • She is watching TV now. – Вона зараз дивиться телевізор.
 • They are walking down the street. – Вони прогулюються вниз вулицею.
 • She’s working now. – Вона зараз працює.
 • We’re cleaning the house. – Миприбираємось у будинку.

👉 Скорочення з дієсловом to be

·        I am = I’m

·        He is = He’s

·        She is = She’s

·        It is = It’s

·        You are= You’re

·        We are = We’re

·        They are = They’re

👉 Всі правила додавання закінчення -ing детально розглянуті в окремій статті.

·        to enter → entering

·        to lie → lying

·        to take → taking

·        to agree → agreeing

·        to say → saying

·        to relax → relaxing

·        to run → running

·        to travel → travelling / traveling

👉 Заперечне речення

Заперечне речення в Present Continuous утворюється за допомогою заперечної частки not, що ставиться після допоміжного дієслова amis або are. Загальний порядок слів при цьому не змінюється.

 • I am not playing the guitar now. – Я зараз не граю на гітарі.
 • She is not watching TV now. – Вона зараз не дивиться телевізор.
 • is not = isn’t
 • Kate isn’t studying at the moment. – Кейт не вчиться в цеймомент.
 • are not = aren’t
 • They aren’t talking about it. – Вони не розмовляють про це.

👉 Питальне речення

Загальне питання в Present Continuous утворюється шляхом винесення допоміжного дієслова amis або are на початок речення перед підметом.

 • Am I speaking over the telephone? – Я розмовляю по телефону (зараз)?
 • Is she watching TV now? – Вона дивиться зараз телевізор?
 • Are they walking down the street? – Вонийдуть вниз вулицею?

👉 Спеціальне питання в Present Continuous утворюється за допомогою питального слова або фрази, що ставиться на початок речення перед допоміжним дієсловом. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні для Present Continuous.

 • What am I doing now? – Що я зараз роблю?
 • What is she watching now? – Що вона зараз дивиться?
 • Where are they walking? – Де вони прогулюються?

👉 Маркери часу Present Continuous: now, right now, at the moment.

Дії around now

Present Continuous використовується для вираження тимчасової дії, що відбувається не в даний момент часу, а загалом в найближчий часовий проміжок – «around now» (приблизно в цей час).

 • She’s preparing for her next week exam. – Вона готується до екзамену, що буде на наступному тижні(Вона, можливо, не готується до нього прямо зараз, але готувалася та буде до нього готуватися скоро, найближчим часом)
 • My brother is looking for a job these days. – Мій брат зараз шукає роботу. (Не факт, що він зайнятий пошуками прямо зараз, але загалом, він шукає роботу)
 • I’m waiting for the parcel coming soon. – Я чекаю на пакунок, що скоро прийде. (Я чекаю на нього загалом, не в цей конкретний момент)

👉 Present Simple чи Present Continuous

Present Simple вживається для вираження дії, що відбувається постійно, періодично, дуже часто в Present Simple вживаються такі слова маркери як: sometimes, always, usually, often, hardly ever, never. Ці прислівники частотності в реченні стоять перед смисловим дієсловом або після дієслова to be. Наприклад:

I never wake up at 6 o’clock

She always plays computer games at the weekend

John is usually late.

Present Continuous

Виражає дію, яка відбувається в момент мовлення, або в даний період життя, наприклад:

Listen, somebody is listening this old romantic song.

Tom is not watching TV, he is cooking.

My sister is busy these days, she is preparing for her exams.

Mike usually works as a teacher of English, but now he is translating a book of his sister. (він не перекладає книгу саме зараз, але займається цим в цей проміжок часу)

Якщо Ви хочете більше дізнатися про особливості англійської вимови чи граматики, приходьте в Extra Education. Професійні викладачі залюбки дадуть відповідь на всі Ваші запитання. Розвивайтеся з Extra Education!

Курси англійської мови в Києві “ExtraEducation“!

Перевір свої знання, пройди тест.

0%

Hurry up! I _ for you.

Correct! Wrong!

Look! Somebody _ your car!

Correct! Wrong!

_ they _ now?

Correct! Wrong!

_ you _ on Saturdays?

Correct! Wrong!

My friend _ a very talkative boy, but everyone _ him.

Correct! Wrong!

We _ to hear about it again.

Correct! Wrong!

Why _ she _ ? She has lost her wallet.

Correct! Wrong!

The train _ at 7 p.m.

Correct! Wrong!

_ it work?

Correct! Wrong!

_ it _ at the moment?

Correct! Wrong!

Present simple or present continuous
Можливо ще разок пройдему цю тему? 😉
Непогано, але точно можеш краще 😉
Майже все правильно. Молодець!
Наші вітання, ЧЕМПІОНЕ!

Добавить комментарий

Перезвоните мне